Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co powinno się wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem tolerancji codziennie boryka się wiele osób i właśnie ten dzień ma to uzmysławiać. Jest to między innymi komunikat do wielu instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, żeby znaleźli rozwiązanie tego dużego problemu. Edukowanie, czy także tworzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu propagowanie akceptacji oraz brak poniżania osób szykanowanych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest przynoszącą efekty metodą przeciwdziałania różnym pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa została wywołana przez regularnie tworzące się zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, zmagają się właśnie te grupy, co stwierdzono na przestrzeni kilku lat. Przejawy nietolerancji mogą być niezwykle uciążliwe dla osób dręczonych, stąd też celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma ostrzegać o różnego rodzaju sytuacjach, w których dochodzi do agresji, a także pomóc w odnalezieniu głębszych przesłanek kiełkowania braku akceptacji. Tego rodzaju akcje mogą być pomocne do tego, żeby zrozumieć, czym faktycznie jest poszanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też pokazać, czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ponadto ma szkolić, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, zrozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnego rodzaju kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób celebruje się go w Polsce?

Jednogłośny manifest wystosowali prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej przemocy pojawiającej się z powodu homofobii i rasizmu, ale i również okazują niebywałe oparcie dla tych osób. Pod zgodnym apelem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, Trzaskowski Rafał powiedział, iż solidarność dnia 16 listopada będzie ukazywana przez wywieszanie kolorowych flag, jak i oświetlania budynków. W tęczowych barwach został podświetlony głównie most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.